ดูไไก่ชนออนไลน์

ทุกสนาม ทุกเวลา ทุกการลงทุน

ข่าวเรื่อง.....

หนุ่มสุรินทร์ เพาะพันธุ์-เลี้ยง ไก่ชนลูกผสมพม่า เป็นอาชีพเสริม

เพาะพันธุ์ไก่ชนเป็นอาชีพเสริม

ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ ทองสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เจ้าของฟาร์มไก่ชนพม่าสวนหมาก ตั้งอยู่ที่ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้ความสนใจกับการเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพเสริม ที่สามารถสร้างรายได้ควบคุมไปกับการทำงานประจำ ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ เล่าให้ฟังว่า ย้อนไปเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นหลัก และระบบการทำตลาดค่อนข้างที่จะแคบ เพราะเมื่อเลี้ยงแล้วไก่พื้นเมืองจะจำหน่ายได้เฉพาะชั่งกิโลเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถทำตลาดได้หลากหลายมากนัก ต่อมาจึงได้ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงเป็นไก่ชนแทนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่จำหน่ายเนื้อ เพราะระยะเวลาการเลี้ยงไม่แตกต่างกันมาก แต่สามารถทำการตลาดได้หลากหลายช่องทางกว่า

เพาะพันธุ์ไก่ชนเป็นอาชีพเสริม

“สาเหตุที่เลี้ยงไก่ชน เรามองในเรื่องของการตลาดเป็นหลัก เพราะสามารถจำหน่ายเป็นไก่สุ่มได้ พร้อมทั้งพัฒนาพันธุ์สร้างเป็นไก่สายพันธุ์ชนได้ พร้อมทั้งจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์ให้กับลูกค้าได้ และที่ดีกว่านั้นคือ เราสามารถขายลูกไก่ไปจนถึงไข่ที่ยังไม่ฟักให้กับลูกค้าได้ จึงมองว่าไก่ชนตลาดน่าสนใจมาก จึงได้เน้นมาเลี้ยงไก่ชนเพียงอย่างเดียว โดยเน้นเป็นไก่ชนลูกผสมพม่า” ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ บอก

การจัดพื้นที่เลี้ยงไก่ชนลูกผสมพม่านั้น ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ บอกว่า จะมีการแบ่งพื้นที่การเลี้ยงอย่างชัดเจน ตั้งแต่พื้นที่ผสมพันธุ์ พื้นที่เดินเล่น ตลอดไปจนถึงพื้นที่ไก่เข้าสุ่ม จะมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ก็จะช่วยให้จัดการการเลี้ยงได้ไม่ยุ่งยาก เมื่อมีการสร้างมาตรฐานฟาร์มที่ค่อนข้างครบวงจรก็จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในฟาร์ม ว่าสามารถผลิตไก่ชนที่มีคุณภาพ