ทุกสนาม ทุกเวลา ทุกการลงทุน

ข่าวเรื่อง.....

ปั้นไก่ชนเลือดนักสู้ ติดตามข่าวสาร และช่องทาง แทงไก่ชนไลน์

ปั้นไก่ชนเลือดนักสู้

จะว่าไป กีฬาชนไก่ ก็ยังไม่หมดไปจากความนิยมในกีฬาพื้นบ้านของประเทศไทย แม้ว่าสภาพแวดล้อมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วก็ตาม ยังคงมีฟาร์มไก่ชนให้เห็นกันอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ติดตามข่าวสาร และช่องทาง แทงไก่ชนไลน์

ปั้นไก่ชนเลือดนักสู้

ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดในภาคกลางที่มีความอุดมสมบูรณ์ของวิถีเกษตรกรรมมากที่สุดจังหวัดหนึ่ง เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ มีความเจริญรุ่งเรืองของเมืองในอดีต และแน่นอนกีฬาชนไก่ย่อมไม่หมดไปจากจังหวัดนี้ ซึ่งปัจจุบัน ระบบการส่งน้ำโดยคลองชลประทานจังหวัดอ่างทอง จัดเป็นระบบชลประทานที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย ติดตามข่าวสาร และช่องทาง แทงไก่ชนไลน์

คุณสันติ จันทร์สถานนท์ หนุ่มใหญ่ รับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ผู้ดูแลการต่อยอดและส่งเสริมด้านการตลาดให้กับเกษตรกรหลายรายในพื้นที่ เมื่องานประจำว่างเว้นก็ใช้เวลาในวันหยุดสร้างความสุขและหารายได้เสริมให้กับอาชีพข้าราชการ โดยหยิบยกความถนัดของตนเองมาเป็นที่ตั้งกีฬาชนไก่ ที่ยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีต ยาวนานมาถึงปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาถึงรุ่นของคุณสันติ ที่มีคุณตาเลี้ยงไก่ชนเพื่อกีฬาชนไก่“30 ปีที่แล้วได้ครับ ที่ผมเห็นคุณตาเลี้ยงไก่ชน ทำไก่ชน มีคน

มาซื้อ ผมเองชอบตามประสาเด็ก ได้สัมผัสใกล้ชิด ได้จับ ได้เล่น รู้สึกชอบมาตั้งแต่เด็ก และช่วยคุณตาจัดการในทุกๆ เรื่องของไก่ชนเท่าที่ทำได้ ความรู้และเทคนิคการดูแลไก่จึงซึมซับมาที่ผมมากพอสมควร”คุณสันติ เล่าว่า จากรุ่นคุณตา ก็ถ่ายทอดมาถึงคุณพ่อ และมาถึงคุณสันติ ซึ่งทำงานประจำเป็นข้าราชการ และหากจะทิ้งไปก็ทำได้ เพราะความชอบส่วนตัวที่ฝังมาตั้งแต่วัยเยาว์ จึงคิดจะสานต่อธุรกิจที่ครอบครัวทำไว้เดิมรุ่นคุณตา เลี้ยงเป็นไก่ชนพื้นบ้าน ขายไก่ชนพื้นบ้านของไทย ต่อเมื่อมีการพัฒนาสายพันธุ์ ไก่ชนก็เป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาด้วย“สมัยก่อนเราก็

มีแค่ไก่ชน ที่เรียกกันว่า ไก่เชิง เอาไว้ใช้ในกีฬาชนไก่ เมื่อมีการพัฒนาสายพันธุ์ เราเองเห็นว่า ไก่เราเป็นไก่เชิงก็อยากพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นไก่ชนที่มีความเก่ง เหมาะสำหรับชนไก่ จึงนำเลือดป่าก๋อยเข้ามาผสม”10 ปีแล้ว ที่คุณสันตินำสายพันธุ์ป่าก๋อยเพศผู้ เข้ามาผสมกับไก่เชิงเพศเมีย เพื่อให้ได้ลูกไก่ที่มีความเข้มข้นในเชิงตีมากขึ้น โดยคุณสันติ อธิบายว่า ไก่เชิงที่ดี มีคุณลักษณะเด่นของไก่ไทย คือ มุด มัด เข้าปีก แต่สายพันธุ์ป่าก๋อย มีความโดดเด่นที่เราไม่มีเข้ามาเติม คือ กัด ทุบ และที่สำคัญมีเบอร์แข้งที่หนัก (ตีหนัก) มากขึ้น เมื่อผสมกัน จึงได้ลูกที่รวมไว้ซึ่งลักษณะเด่นของทั้งสองสายพันธุ์ ติดตามข่าวสาร และช่องทาง แทงไก่ชนไลน์