ดูไไก่ชนออนไลน์

ทุกสนาม ทุกเวลา ทุกการลงทุน

ข่าวเรื่อง.....

กทม.กาง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประกาศปิดสนามไก่ชนชั่วคราวถึง 31 ส.ค.

กทม.กาง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ข้าหลวงประจำจังหวัดกรุงเทพฯ ลงชื่อในประกาศจังหวัดกรุงเทพ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วครั้งชั่วคราว (ฉบับที่ 13) โดยบอกว่า ดังที่มีการประกาศเรื่อง การขยายช่วงเวลาการประกาศเหตุการณ์เร่งด่วนในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 4) ระบุวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม 2563 โดยขยายช่วงเวลาการบังคับใช้ประกาศเหตุการณ์รีบด่วนในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปจนกระทั่งวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และก็ประกาศใช้กฎระเบียบออกตามความลับมาตรา ที่พระราชกำหนดการจัดการราชการในเหตุการณ์รีบด่วน พุทธศักราช 2548 (ฉบับที่ 13) ระบุวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม 2563 นั้น

กทม.กาง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เพื่อเป็นการคุ้มครองปกป้องการแพร่ระบาดของโรควัววิด-19 แล้วก็ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น อันเป็นการคุ้มครองความยั่งยืนไม่เป็นอันตรายทางด้านการสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งคุ้มครองป้องกันไม่ให้มีการระบาดระลอกใหม่ที่อาจมีความร้ายแรง รวมทั้งทำความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอำนาจตามความลับมาตรา 35 (1) ที่พ.ร.บ.โรคติดต่อ พุทธศักราช2558 ประกอบกับกฎเกณฑ์ออกตามความลับมาตรา ที่พระราชกำหนดการจัดการราชการในเหตุการณ์เร่งด่วน พุทธศักราช 2548 (ฉบับที่ 13) ระบุวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดกรุงเทพ ตามความเห็นชอบห้องประชุมครั้งที่ 16/2563 ตอนวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม 2563 ก็เลยให้ปิดสถานที่ชั่วครั้งชั่วคราว และก็ให้ผู้ที่มีการเกี่ยวข้องทำตามวิธีการป้องกันโรค อีกทั้งปิดสนามตีไก่ และก็สนามฝึกตีไก่ สนามชนวัว สนามกัดปลา หรือสนามแข่งอื่นในลักษณะลักษณะเดียวกัน ให้ส่งผลตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2563