ไก่สุพรรณ

ไก่สุพรรณ ไก่ชนดั้งเดิมในพื้นที่สุพรรณบุรีเป็นไก่ไม่มีเ […]